ریتم خام ۱

9/000 تومان

یه صدای تنبک با کیفیت بالا
مدت زمان مناسب
ساده و روان جهت تدریس الفبا یا قصه های ریتمیک
 مناسب و عالی برای تولید محتوای آموزشی 
مقایسه

توضیحات

یه صدای تنبک با کیفیت بالا و مدت زمان مناسب برای تولید محتوای آموزشی