آهنگ با اسم ترنم

آهنگ با اسم ترنم   آهنگ با اسم ترنم آهنگ با اسم ترنم آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست در اینستاگرام  و ایتا […]

آهنگ با اسم آوا

آهنگ با اسم آوا

آهنگ با اسم آوا   آهنگ با اسم آوا آهنگ با اسم آوا برای آواهای مهربون آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست در […]

آهنگ با اسم پارسا

آهنگ با اسم پارسا

آهنگ با اسم پارسا   آهنگ با اسم پارسا آهنگ با اسم پارسا آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست در اینستاگرام  و ایتا […]

آهنگ با اسم ستایش

آهنگ با اسم ستایش

آهنگ با اسم ستایش   آهنگ با اسم ستایش آهنگ با اسم ستایش برای ستایش های عزیزمون آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست […]