آهنگ عید ۱۴۰۰ عمومسعود و خاله شاپری

آهنگ عید

آهنگ عید ۱۴۰۰ عمومسعود و خاله شاپری آهنگ عید ۱۴۰۰ عمومسعود و خاله شاپری.   آهنگ عید ۱۴۰۰ عمومسعود و خاله شاپری یه کار اختصاصی و شاد برای سال جدید هست. امیدواریم با ورود به قرن جدید شاهد نابودی کرونا باشیم . ترانه ی این کار از خانم فاطمه صرافیان هست که در واقع از […]