آهنگ با اسم ترنم

آهنگ با اسم ترنم   آهنگ با اسم ترنم آهنگ با اسم ترنم آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست در اینستاگرام  و ایتا […]

آهنگ با اسم بهار

آهنگ با اسم بهار   آهنگ با اسم بهار آهنگ با اسم بهار برای دخترای عزیزمون آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست در […]

آهنگ با اسم آوینا

آهنگ با اسم آوینا   آهنگ با اسم آوینا آهنگ با اسم آوینا آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست در اینستاگرام  و ایتا […]

آهنگ با اسم هستی

آهنگ با اسم هستی

آهنگ با اسم هستی   آهنگ با اسم هستی آهنگ با اسم هستی آهنگ با نام کودک برای اولین بار در ایران توسط عمومسعود انجام شد. امیدوارم بتونم برای همه ی بچه ها آهنگ با اسم خودشون بخونم. تهیه شده در استودیو شخصی عمو مسعود. شادی حق تمام بچه های دنیاست در اینستاگرام  و ایتا […]